Google ADS

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Baletska Škola Dimitrije Parlić Pančevo

Baletska Škola Dimitrije Parlić Pančevo

 • 0 Stars.

 

 

O НАМА


Историјат школе

Балетска уметност у Панчеву се негује од 1961.године када почиње са радом балетски курс или течај  у саставу Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево. Тада је за потребе балета саграђена балетска сала у дворишној згради музичке школе у улици Народног фронта бр.3.

Због велике заинтересованости ученика за балет, као и због висококвалитетног педагошког рада Констадинке Дине Николић, чувене балерине, балетски курс прераста 1979.године у  нижу балетску школу али још увек у склопу музичке школе. Међу њеним ђацима налазиле су се, данас значајне балетске уметнице: Ашхен Атаљанц, Марија Милановић, Ружица Јовановић и др.

Када су се 1995.године стекли услови, балетска школа се одваја од музичке и започиње самосталан рад, а од 2001.године носи име истакнутог балетског играча и кореографа Димитрија Парлића.

Од 1998.године ради издвојено одељење школе у Алибунару.

Од 1999.године поред одсека класичног балета почео је са радом и одсек народне игре.

Од 2007.године школа је добила сагласност за рад издвојеног одељења школе у Зрењанину.

Од школске 2007/08 године почиње са радом средња школа са стручним образовним профилима: играч класичног балета и играч савремене игре.Наредне године, статусном променом, школа носи назив Балетска школа „Димитрије Парлић“ .

Од 45.Фестивала музичких и балетских школа Србије у Крагујевцу, одржаног 06.априла 2001.године, када су ученици школе по први пут освојили прво место у категорији соло и групне игре, од тада се упеси школе нижу сваке године за редом и она се рангира на самом врху Републичких такмичења балетских школа  Србије. Захваљујући овим успесима школа је од 2009.године учесник и на међународним такмичењима у Бечу, Танцолимп у Берлину, Премио Рома у Риму, Интернационално такмичење у Варни, Међународно такмичење Миа Чорак Славенска у Загребу и др.


 О ДИМИТРИЈУ ПАРЛИЋУ (1919 – 1986)


Школа носи име нашег истакнутог балетског играча и кореографа Димитрија Парлића. Похађао је Глумачку школу у Београду, а балетски се школовао у Бечу и Берну. Солиста је у Народном позоришту Београда (od 1942.), а затим шеф балетског ансамбла и кореограф. Године 1958. do 1962. директор је балета Државне опере у Бечу, а од 1962. do 1964. у Римској опери. Затим је поново у Београду и oд 1971. ради као слободан уметник у позориштима у земљи и иностранству.

Као играч показао је посебан смисао за улоге засноване на играчкој традицији наших народа (Марко у Охридској легенди). Због болести повукао се са сцене али је наставио изузетно успешну кореографску каријеру. Тако је поставио низ балетских дела са маштовитошћу и оригиналношћу каква се ретко среће, што га и сврстава у ред наших највећих кореографа. Његове поставке су углавном, засноване на складном споју класичног и савременог балета. Тако његова кореографија за Ромеа и Јулију (Прокофијев) и Орфеја (Стравински) означава нови, савременији пут, којим је 50-их година успешно кренуо београдски балет. Остале успешне кореографије: Чудесни мандарин, Рођендан инфанткиње, Ана Карењина. Посебан је његов допринос Развијању националног балетског израза у поставкама Лицитарског срца, Симфонијског триптихона, Охридске легенде, у којима се трудио да уметнички транспонује лепоту и разноврсност игара наших народа. Његове кореографије се радо изводе, а веома су добро примљене у Бечу, Амстердаму, Хелсинкију, Единбургу, Бриселу, Анкари, Трсту, где је такође са успехом радио.

 

 

School HistoryBallet art has been cherished in Pančevo ever since 1961, when a ballet course or education commenced within the Music School “Jovan Bandur” of Pančevo. Three ballet rooms were built in a back building of the Music School located at the address 3 Narodnog fronta St.

Since there were many interested students, and also thanks to high-quality pedagogic work of Konstadinka Dina Nikolić, a prominent ballet dancer, the ballet course was upgraded to a lower school, yet still within the music shool, in 1979. Some students of the aforementioned school are prominent ballet artists today: Ašhen Ataljanc, Marija Milanović, Ružica Jovanović etc.

Having met necessary requirements in 1995, the ballet school separated from the music school and commenced to work independently; in 2001 it was named after the renowned ballet dancer and choreographer Dimitrije Parlić.

A separate class of the School was opened in Alibunar in 1998.

Apart from Classical Ballet Department, Folk Dance Department commenced its operation in 1999 as well.

The work of a separate class of the School in Zrenjanin was approved in 2007.

Secondary School offering vocational education for classical ballet and contemporary dancers was opened in the academic year 2007/2008. In the year to come, the School was renamed to Ballet School “Dimitrije Parlić”.

Ever since the 45th Festival of Serbian Music and Ballet Schools held in Kragujevac on April 6, 2001, when students of this school won the first place in the solo and group dance category, the school was successful each consecutive year, with top rankings at Republic Contests of Serbian Ballet Schools. Based on this success, since 2009 the school has taken part in international contests in Vienna, Tanzolymp in Berlin, Premio Roma in Rome, International Contest in Varna, International Contest Mia Čorak Slavenska in Zagreb etc.

 

 

About Dimitrije Parlić (1919 – 1986)The school is named after our prominent ballet dancer and coreographer Dimitrije Parlić. He attended Belgrade Acting School, and received ballet education in Vienna and Bern. He was a solo dancer at the National Theatre of Belgrade (from 1942) and thereafter the Ballet Ensemble Head and choreographer. Dimitrije Parlić was Ballet Manager at the Vienna State Opera in the period 1958 – 1962, and then also at the Rome Opera in the period 1962 – 1964. Thereafter, i.e. from 1971, he was in Belgrade again, working as a freelance artist at theaters in the country and abroad.

As a dancer he was especially inclined towards the roles established on dancing tradition of our nations (Marko in the Legend of Ohrid). Parlić withdrew from the stage due to a disease, although still having an exceptionally successful career as a choreographer. This is how he set a series of rarely seen imaginative and original ballet pieces, which has classified him among our greatest coreographers. His sets were mainly established on a harmonious blend of classical and contemporary ballet. In this way, his Romeo and Juliet (Prokofiev) and Orpheus (Stravinsky) choreographies designated a new, more modern path the Belgrade ballet successfully took in the ‘50s. Other successful choreographies were: Marvelous Mandarin, Birthday of the Infanta, Anna Karenina. Parlić has especially contributed to the Development of the National Ballet Expression through the sets of Licitar Heart, Symphonic Triptych, The Legend of Ohrid, giving his best to artistically transpose beauty and variety of dances of our nations. His choreographies are performed with pleasure, and they are well received in Vienna, Amsterdam, Helsinki, Edinburgh, Brussels, Ankara, Trieste, where he also used to work successfully. 
Žarka Zrenjanina 25
Pančevo, Srbija
26101
Pančevo

Druge kategorije:
 Baletske Škole » Škole Klasičnog BaletaBaletska Škola Dimitrije Parlić Pančevo
Saradnja

Imate školu
ili pružate usluge
vezane za ples
i želeli bi da se reklamirate
na našim stranicama

register button

i postanite deo
našeg tima

Facebook
Top Kategorije
Top Prezentacije
 • Salon za izradu ballet patika Markoni
  Branimira Ćosića 15
  Novi Sad, Srbija
  21000
  Novi Sad

  Salon za izradu ballet patika Markoni se nalazi u
  (9678 viđeno od 18-03-2014 03:01PM)
 • Plesni Klub Latino Dance Banja Luka
  Kralja Petra I Karađorđevića 84
  Banja Luka, Republika Srpska
  Banja Luka 78101
  Plesne Škole Republika Srpska

  Upis u toku (za sve od 3 do 103 godine)
  (8306 viđeno od 28-09-2013 06:48PM)
 • Plesni Klub Stage Dance Novi Sad
  Svetozara Miletića 40
  Novi sad, Srbija
  21101
  Novi Sad

  Dovoljno je imati veliku želju, puno volje i makar
  (7450 viđeno od 01-10-2013 03:44PM)
 • Plesna Škola Play Dance Studio Novi Sad
  Bulevar Oslobođenja 30A
  Novi Sad, Srbija
  21101
  Novi Sad

  Plesna Škola Play Dance Studio Novi Sad
  (7407 viđeno od 02-10-2013 11:40AM)
 • Fitness House Novi Beograd
  Omladinskih Brigada 6
  Novi Beograd, Beograd, Srbija
  Novi Beograd 11070
  Škole Plesa u Beogradu

  Hit je biti fit! Fitness House Novi Beograd nalazi
  (6131 viđeno od 10-10-2013 04:28PM)
Reklama
Reklama
Prijava za korisnike